COMrade

۱۲

اسفند

COMrade – اسکریپت PowerShell برای شمارش برنامه های DCOM آسیب پذیر

DCOMrade یک اسکریپت PowerShell است که می تواند برنامه های کاربردی DCOM آسیب پذیر را شمارش کند. این اسکریپت برای کار با Powershell 2.0 ساخته شده اما با نسخه های دیگر هم کار می کند. اسکریپت در حال حاضر از سیستم عامل های زیر پشتیبانی می کند (هر دو x86 و x64): مایکروسافت ویندوز ۷ مایکروسافت ویندوز […]

DLP

۱۱

اسفند

چک لیست امنیتی پیاده سازی (DLP (Data Loss Prevention

چک لیست ممیزی جلوگیری از نشت اطلاعات ( DLP ( Data Loss Prevention برای ممیزی داخلی شامل یک مجموعه خاص از سوالات است. این سوالات از الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و همچنین قوانین مورد نیاز شرکت ها و سازمان ها گرفته شده است. کاربران کسب و کارها ، از الزامات مربوط به همه چالش هایی که راه حل های فنی[…]

DLP

۱۰

اسفند

استراتژی های DLP در جلوگیری از نشت اطلاعات سازمانی ( DATA LOSS PREVENTION )

راهنمای قطعی برای توسعه و استقرار استراتژی پیشگیری از دست دادن داده ها پیشگیری از دست دادن داده ها یا جلوگیری از نشت اطلاعات (DLP) (DATA LOSS PREVENTION) همواره نگرانی های زیادی برای کسب و کارها و سازمان های بزرگ بوده است. در سال های گذشته، تمرکز بر حفاظت از اسناد فیزیکی یک امر مهم محسوب نمیشد[…]