رفتن به مطلب

با توجه به آماده سازی و تامین زیرساخت لازم جهت تبدیل انجمن به یک منبع آموزشی در حوزه امنیت و ارزیابی امنیت، لطفا فایل های خود را در انجمن پیوست نمایید. در غیر این صورت تاپیک شما حذف خواهد شد.

 

پست های پیشنهاد شده

نام ابزار : Directory Finder

 

 

با این ابزار میتونید یک سایت رو از نظر بودن شل رو سایت و ... اسکن کنید


هر گاه كسي سعي كند گونه اي بيانديشد كه : چگونه ميتوانم شغلم از درسم ، درسم از فكرم ، و فكرم با عقيده ام متفاوت باشد . آنگاه او يك نفوذگر است !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برنامه john the ripper برای کرک پسورد (از جمله فایل shadow)

 

پیش نیاز : پرل

 

موفق باشید / ...

john179w2.zip


يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم

 

اى انسان، چه چيز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام : XCodeXploitScanner

 

کارایی :مانند دیگر برنامه ها دورک ها را پیدا می کند و آسیب پذیری را امتحان می کند .

 

 

موفق باشید / ...

 

 

لینک اسکن :

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.

XCodeExploitScanner.rar


يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم

 

اى انسان، چه چيز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برنامه ای برای ساخت htaccess های مختلف

نام : dz-htaccess generator

اگ داخل انجمن بد ببخشید دیگه من تا جایی ک دیدم نبود

 

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


Im Pi.hack

 

 

: Contact Me

skype : uid.root

Zone-h

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این هم از نرم افزار PuTTy

این نرم افزار برای اتصال به وسیله SSH است

لینک دانلود :

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.

لینک اسکن :

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


 

آن که اسب داشت غبارش فرو نشست

امان از گرد سم تازه خر خریده ها

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Fimap :

این ابزار برای تست و اکسپلویت کردن باگ LFI هست

و به زبان پایتون نوشته شده

لینک دانلود :

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.

 

آن که اسب داشت غبارش فرو نشست

امان از گرد سم تازه خر خریده ها

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام یک ابزار برای اکسپلویتینگ براتون آماده کردم

اسمش هست JcE Exploit3r که در مواقعی که باگ Jce روی سایت پیدا کردید بتونید براحتی اکسپلویت کنید

لینک دانلود :

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.

لینک اسکن :

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.

(بعضی از آنتی ویروس ها گیر دادن بعضی ها هم ندادن)

 

یا علی

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


 

آن که اسب داشت غبارش فرو نشست

امان از گرد سم تازه خر خریده ها

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

باسلام

1.

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.

2.

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.

اینام جزء ریزه کاریاست که داشت به کلی فراموش میشد

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


pp x64 losi locali #flo

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این ابزار به زبان پایتون نوشته شده برای پیدا کردن صفحه ادمین

 


import urllib.request
import os
import time
import sys
print('''
XX MMMMMMMMMMMMMMMMss''' '''ssMMMMMMMMMMMMMMMM XX
XX MMMMMMMMMMMMyy'' ''yyMMMMMMMMMMMM XX
XX MMMMMMMMyy'' ''yyMMMMMMMM XX
XX MMMMMy'' ''yMMMMM XX
XX MMMy' 'yMMM XX
XX Mh' 'hM XX
XX - - XX
XX XX
XX :: :: XX
XX MMhh. ..hhhhhh.. ..hhhhhh.. .hhMM XX
XX MMMMMh ..hhMMMMMMMMMMhh. .hhMMMMMMMMMMhh.. hMMMMM XX
XX ---MMM .hMMMMdd:::dMMMMMMMhh.. ..hhMMMMMMMd:::ddMMMMh. MMM--- XX
XX MMMMMM MMmm'' 'mmMMMMMMMMyy. .yyMMMMMMMMmm' ''mmMM MMMMMM XX
XX ---mMM '' 'mmMMMMMMMM MMMMMMMMmm' '' MMm--- XX
XX yyyym' . 'mMMMMm' 'mMMMMm' . 'myyyy XX
XX mm'' .y' ..yyyyy.. '''' '''' ..yyyyy.. 'y. ''mm XX
XX MN .sMMMMMMMMMss. . . .ssMMMMMMMMMs. NM XX
XX N` MMMMMMMMMMMMMN M M NMMMMMMMMMMMMM `N XX
XX + .sMNNNNNMMMMMN+ `N N` +NMMMMMNNNNNMs. + XX
XX o+++ ++++Mo M M oM++++ +++o XX
XX oo oo XX
XX oM oo oo Mo XX
XX oMMo M M oMMo XX
XX +MMMM s s MMMM+ XX
XX +MMMMM+ +++NNNN+ +NNNN+++ +MMMMM+ XX
XX +MMMMMMM+ ++NNMMMMMMMMN+ +NMMMMMMMMNN++ +MMMMMMM+ XX
XX MMMMMMMMMNN+++NNMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMNN+++NNMMMMMMMMM XX
XX yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy XX
XX m yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy m XX
XX MMm yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy mMM XX
XX MMMm .yyMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMyy. mMMM XX
XX MMMMd ''''hhhhh odddo obbbo hhhh'''' dMMMM XX
XX MMMMMd 'hMMMMMMMMMMddddddMMMMMMMMMMh' dMMMMM XX
XX MMMMMMd 'hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh' dMMMMMM XX
XX MMMMMMM- ''ddMMMMMMMMMMMMMMdd'' -MMMMMMM XX
XX MMMMMMMM '::dddddddd::' MMMMMMMM XX
XX MMMMMMMM- -MMMMMMMM XX
XX MMMMMMMMM MMMMMMMMM XX
XX MMMMMMMMMy yMMMMMMMMM XX
XX MMMMMMMMMMy. .yMMMMMMMMMM XX
XX MMMMMMMMMMMMy. .yMMMMMMMMMMMM XX
XX MMMMMMMMMMMMMMy. .yMMMMMMMMMMMMMM XX
XX MMMMMMMMMMMMMMMMs. .sMMMMMMMMMMMMMMMM XX
XX MMMMMMMMMMMMMMMMMMss. .... .ssMMMMMMMMMMMMMMMMMM XX
XX MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo oNNNNo oNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM XX
''')
def slowprint(s):
for c in s + '\n' :
sys.stdout.write(c)
sys.stdout.flush()
time.sleep(10. / 100)
slowprint("[!] Starting : ")
time.sleep(5)
os.system('clear')
print('''
\033[96m
+=========================================+
|.........KING ADMIN WEB FINDER ..........|
+-----------------------------------------+
|#Author: KING |
|#Contact: www.facebook.com/lamanihani |
|#Date: 15/02/2020 |
|#This tool is made for pentesting. |
|#Changing the Description of this tool |
|Won't made you the coder ^_^ !!! |
|#Respect Coderz ^_^ |
|#I take no responsibilities for the |
|use of this program ! |
+=========================================+
|.........KING ADMIN WEB FINDER...........|
+-----------------------------------------+
''')
print(" \033[95m YOU MUST WRITE PROTOCOLE HTTPS:// or HTTP:// ex: http://www.ex.com , ex :https://www.ex.com ")
print(" \033[95m YOU MUST WRITE / AT THE END OF THE SITE EX: www.example.com/")
print(" ")
url = input("\033[97m enter the website : ")

print ("start : ")
print(" ")

passe = ('admin/','administrator/','login.php','administration/','admin1/','admin2/','admin3/','admin4/','admin5/','moderator/','webadmin/','adminarea/','bb-admin/','adminLogin/','admin_area/','panel-administracion/','instadmin/',
'memberadmin/','administratorlogin/','adm/','account.asp','admin/account.asp','admin/index.asp','admin/login.asp','admin/admin.asp','/login.aspx',
'admin_area/admin.asp','admin_area/login.asp','admin/account.html','admin/index.html','admin/login.html','admin/admin.html',
'admin_area/admin.html','admin_area/login.html','admin_area/index.html','admin_area/index.asp','bb-admin/index.asp','bb-admin/login.asp','bb-admin/admin.asp',
'bb-admin/index.html','bb-admin/login.html','bb-admin/admin.html','admin/home.html','admin/controlpanel.html','admin.html','admin/cp.html','cp.html',
'administrator/index.html','administrator/login.html','administrator/account.html','administrator.html','login.html','modelsearch/login.html','moderator.html',
'moderator/login.html','moderator/admin.html','account.html','controlpanel.html','admincontrol.html','admin_login.html','panel-administracion/login.html',
'admin/home.asp','admin/controlpanel.asp','admin.asp','pages/admin/admin-login.asp','admin/admin-login.asp','admin-login.asp','admin/cp.asp','cp.asp',
'administrator/account.asp','administrator.asp','acceso.asp','login.asp','modelsearch/login.asp','moderator.asp','moderator/login.asp','administrator/login.asp',
'moderator/admin.asp','controlpanel.asp','admin/account.html','adminpanel.html','webadmin.html','administration','pages/admin/admin-login.html','admin/admin-login.html',
'webadmin/index.html','webadmin/admin.html','webadmin/login.html','user.asp','user.html','admincp/index.asp','admincp/login.asp','admincp/index.html',
'admin/adminLogin.html','adminLogin.html','admin/adminLogin.html','home.html','adminarea/index.html','adminarea/admin.html','adminarea/login.html',
'panel-administracion/index.html','panel-administracion/admin.html','modelsearch/index.html','modelsearch/admin.html','admin/admin_login.html',
'admincontrol/login.html','adm/index.html','adm.html','admincontrol.asp','admin/account.asp','adminpanel.asp','webadmin.asp','webadmin/index.asp',
'webadmin/admin.asp','webadmin/login.asp','admin/admin_login.asp','admin_login.asp','panel-administracion/login.asp','adminLogin.asp',
'admin/adminLogin.asp','home.asp','admin.asp','adminarea/index.asp','adminarea/admin.asp','adminarea/login.asp','admin-login.html',
'panel-administracion/index.asp','panel-administracion/admin.asp','modelsearch/index.asp','modelsearch/admin.asp','administrator/index.asp',
'admincontrol/login.asp','adm/admloginuser.asp','admloginuser.asp','admin2.asp','admin2/login.asp','admin2/index.asp','adm/index.asp',
'adm.asp','affiliate.asp','adm_auth.asp','memberadmin.asp','administratorlogin.asp','siteadmin/login.asp','siteadmin/index.asp','siteadmin/login.html','memberadmin/','administratorlogin/','adm/','admin/account.php','admin/index.php','admin/login.php','admin/admin.php','admin/account.php',
'admin_area/admin.php','admin_area/login.php','siteadmin/login.php','siteadmin/index.php','siteadmin/login.html','admin/account.html','admin/index.html','admin/login.html','admin/admin.html',
'admin_area/index.php','bb-admin/index.php','bb-admin/login.php','bb-admin/admin.php','admin/home.php','admin_area/login.html','admin_area/index.html',
'admin/controlpanel.php','admin.php','admincp/index.asp','admincp/login.asp','admincp/index.html','admin/account.html','adminpanel.html','webadmin.html',
'webadmin/index.html','webadmin/admin.html','webadmin/login.html','admin/admin_login.html','admin_login.html','panel-administracion/login.html',
'admin/cp.php','cp.php','administrator/index.php','administrator/login.php','nsw/admin/login.php','webadmin/login.php','admin/admin_login.php','admin_login.php',
'administrator/account.php','administrator.php','admin_area/admin.html','pages/admin/admin-login.php','admin/admin-login.php','admin-login.php',
'bb-admin/index.html','bb-admin/login.html','acceso.php','bb-admin/admin.html','admin/home.html','login.php','modelsearch/login.php','moderator.php','moderator/login.php',
'moderator/admin.php','account.php','pages/admin/admin-login.html','admin/admin-login.html','admin-login.html','controlpanel.php','admincontrol.php',
'admin/adminLogin.html','adminLogin.html','admin/adminLogin.html','home.html','rcjakar/admin/login.php','adminarea/index.html','adminarea/admin.html',
'webadmin.php','webadmin/index.php','webadmin/admin.php','admin/controlpanel.html','admin.html','admin/cp.html','cp.html','adminpanel.php','moderator.html',
'administrator/index.html','administrator/login.html','user.html','administrator/account.html','administrator.html','login.html','modelsearch/login.html',
'moderator/login.html','adminarea/login.html','panel-administracion/index.html','panel-administracion/admin.html','modelsearch/index.html','modelsearch/admin.html',
'admincontrol/login.html','adm/index.html','adm.html','moderator/admin.html','user.php','account.html','controlpanel.html','admincontrol.html',
'panel-administracion/login.php','wp-login.php','adminLogin.php','admin/adminLogin.php','home.php','admin.php','adminarea/index.php',
'adminarea/admin.php','adminarea/login.php','panel-administracion/index.php','panel-administracion/admin.php','modelsearch/index.php',
'modelsearch/admin.php','admincontrol/login.php','adm/admloginuser.php','admloginuser.php','admin2.php','admin2/login.php','admin2/index.php','usuarios/login.php',
'adm/index.php','adm.php','affiliate.php','adm_auth.php','memberadmin.php','administratorlogin.php','adm/','admin/account.cfm','admin/index.cfm','admin/login.cfm','admin/admin.cfm','admin/account.cfm',
'admin_area/admin.cfm','admin_area/login.cfm','siteadmin/login.cfm','siteadmin/index.cfm','siteadmin/login.html','admin/account.html','admin/index.html','admin/login.html','admin/admin.html',
'admin_area/index.cfm','bb-admin/index.cfm','bb-admin/login.cfm','bb-admin/admin.cfm','admin/home.cfm','admin_area/login.html','admin_area/index.html',
'admin/controlpanel.cfm','admin.cfm','admincp/index.asp','admincp/login.asp','admincp/index.html','admin/account.html','adminpanel.html','webadmin.html',
'webadmin/index.html','webadmin/admin.html','webadmin/login.html','admin/admin_login.html','admin_login.html','panel-administracion/login.html',
'admin/cp.cfm','cp.cfm','administrator/index.cfm','administrator/login.cfm','nsw/admin/login.cfm','webadmin/login.cfm','admin/admin_login.cfm','admin_login.cfm',
'administrator/account.cfm','administrator.cfm','admin_area/admin.html','pages/admin/admin-login.cfm','admin/admin-login.cfm','admin-login.cfm',
'bb-admin/index.html','bb-admin/login.html','bb-admin/admin.html','admin/home.html','login.cfm','modelsearch/login.cfm','moderator.cfm','moderator/login.cfm',
'moderator/admin.cfm','account.cfm','pages/admin/admin-login.html','admin/admin-login.html','admin-login.html','controlpanel.cfm','admincontrol.cfm',
'admin/adminLogin.html','acceso.cfm','adminLogin.html','admin/adminLogin.html','home.html','rcjakar/admin/login.cfm','adminarea/index.html','adminarea/admin.html',
'webadmin.cfm','webadmin/index.cfm','webadmin/admin.cfm','admin/controlpanel.html','admin.html','admin/cp.html','cp.html','adminpanel.cfm','moderator.html',
'administrator/index.html','administrator/login.html','user.html','administrator/account.html','administrator.html','login.html','modelsearch/login.html',
'moderator/login.html','adminarea/login.html','panel-administracion/index.html','panel-administracion/admin.html','modelsearch/index.html','modelsearch/admin.html',
'admincontrol/login.html','adm/index.html','adm.html','moderator/admin.html','user.cfm','account.html','controlpanel.html','admincontrol.html',
'panel-administracion/login.cfm','wp-login.cfm','adminLogin.cfm','admin/adminLogin.cfm','home.cfm','admin.cfm','adminarea/index.cfm',
'adminarea/admin.cfm','adminarea/login.cfm','panel-administracion/index.cfm','panel-administracion/admin.cfm','modelsearch/index.cfm',
'modelsearch/admin.cfm','admincontrol/login.cfm','adm/admloginuser.cfm','admloginuser.cfm','admin2.cfm','admin2/login.cfm','admin2/index.cfm','usuarios/login.cfm',
'adm/index.cfm','adm.cfm','affiliate.cfm','adm_auth.cfm','memberadmin.cfm','administratorlogin.cfm','adminLogin/','admin_area/','panel-administracion/','instadmin/','login.aspx',
'memberadmin/','administratorlogin/','adm/','admin/account.aspx','admin/index.aspx','admin/login.aspx','admin/admin.aspx','admin/account.aspx',
'admin_area/admin.aspx','admin_area/login.aspx','siteadmin/login.aspx','siteadmin/index.aspx','siteadmin/login.html','admin/account.html','admin/index.html','admin/login.html','admin/admin.html',
'admin_area/index.aspx','bb-admin/index.aspx','bb-admin/login.aspx','bb-admin/admin.aspx','admin/home.aspx','admin_area/login.html','admin_area/index.html',
'admin/controlpanel.aspx','admin.aspx','admincp/index.asp','admincp/login.asp','admincp/index.html','admin/account.html','adminpanel.html','webadmin.html',
'webadmin/index.html','webadmin/admin.html','webadmin/login.html','admin/admin_login.html','admin_login.html','panel-administracion/login.html',
'admin/cp.aspx','cp.aspx','administrator/index.aspx','administrator/login.aspx','nsw/admin/login.aspx','webadmin/login.aspx','admin/admin_login.aspx','admin_login.aspx',
'administrator/account.aspx','administrator.aspx','admin_area/admin.html','pages/admin/admin-login.aspx','admin/admin-login.aspx','admin-login.aspx',
'bb-admin/index.html','bb-admin/login.html','bb-admin/admin.html','admin/home.html','login.aspx','modelsearch/login.aspx','moderator.aspx','moderator/login.aspx',
'moderator/admin.aspx','acceso.aspx','account.aspx','pages/admin/admin-login.html','admin/admin-login.html','admin-login.html','controlpanel.aspx','admincontrol.aspx',
'admin/adminLogin.html','adminLogin.html','admin/adminLogin.html','home.html','rcjakar/admin/login.aspx','adminarea/index.html','adminarea/admin.html',
'webadmin.aspx','webadmin/index.aspx','webadmin/admin.aspx','admin/controlpanel.html','admin.html','admin/cp.html','cp.html','adminpanel.aspx','moderator.html',
'administrator/index.html','administrator/login.html','user.html','administrator/account.html','administrator.html','login.html','modelsearch/login.html',
'moderator/login.html','adminarea/login.html','panel-administracion/index.html','panel-administracion/admin.html','modelsearch/index.html','modelsearch/admin.html',
'admincontrol/login.html','adm/index.html','adm.html','moderator/admin.html','user.aspx','account.html','controlpanel.html','admincontrol.html',
'panel-administracion/login.aspx','wp-login.aspx','adminLogin.aspx','admin/adminLogin.aspx','home.aspx','admin.aspx','adminarea/index.aspx',
'adminarea/admin.aspx','adminarea/login.aspx','panel-administracion/index.aspx','panel-administracion/admin.aspx','modelsearch/index.aspx',
'modelsearch/admin.aspx','admincontrol/login.aspx','adm/admloginuser.aspx','admloginuser.aspx','admin2.aspx','admin2/login.aspx','admin2/index.aspx','usuarios/login.aspx',
'adm/index.aspx','adm.aspx','affiliate.aspx','adm_auth.aspx','memberadmin.aspx','administratorlogin.aspx','memberadmin/','administratorlogin/','adm/','admin/account.js','admin/index.js','admin/login.js','admin/admin.js','admin/account.js',
'admin_area/admin.js','admin_area/login.js','siteadmin/login.js','siteadmin/index.js','siteadmin/login.html','admin/account.html','admin/index.html','admin/login.html','admin/admin.html',
'admin_area/index.js','bb-admin/index.js','bb-admin/login.js','bb-admin/admin.js','admin/home.js','admin_area/login.html','admin_area/index.html',
'admin/controlpanel.js','admin.js','admincp/index.asp','admincp/login.asp','admincp/index.html','admin/account.html','adminpanel.html','webadmin.html',
'webadmin/index.html','webadmin/admin.html','webadmin/login.html','admin/admin_login.html','admin_login.html','panel-administracion/login.html',
'admin/cp.js','cp.js','administrator/index.js','administrator/login.js','nsw/admin/login.js','webadmin/login.js','admin/admin_login.js','admin_login.js',
'administrator/account.js','administrator.js','admin_area/admin.html','pages/admin/admin-login.js','admin/admin-login.js','admin-login.js',
'bb-admin/index.html','bb-admin/login.html','bb-admin/admin.html','admin/home.html','login.js','modelsearch/login.js','moderator.js','moderator/login.js',
'moderator/admin.js','account.js','pages/admin/admin-login.html','admin/admin-login.html','admin-login.html','controlpanel.js','admincontrol.js',
'admin/adminLogin.html','adminLogin.html','admin/adminLogin.html','home.html','rcjakar/admin/login.js','adminarea/index.html','adminarea/admin.html',
'webadmin.js','webadmin/index.js','acceso.js','webadmin/admin.js','admin/controlpanel.html','admin.html','admin/cp.html','cp.html','adminpanel.js','moderator.html',
'administrator/index.html','administrator/login.html','user.html','administrator/account.html','administrator.html','login.html','modelsearch/login.html',
'moderator/login.html','adminarea/login.html','panel-administracion/index.html','panel-administracion/admin.html','modelsearch/index.html','modelsearch/admin.html',
'admincontrol/login.html','adm/index.html','adm.html','moderator/admin.html','user.js','account.html','controlpanel.html','admincontrol.html',
'panel-administracion/login.js','wp-login.js','adminLogin.js','admin/adminLogin.js','home.js','admin.js','adminarea/index.js',
'adminarea/admin.js','adminarea/login.js','panel-administracion/index.js','panel-administracion/admin.js','modelsearch/index.js',
'modelsearch/admin.js','admincontrol/login.js','adm/admloginuser.js','admloginuser.js','admin2.js','admin2/login.js','admin2/index.js','usuarios/login.js',
'adm/index.js','adm.js','affiliate.js','adm_auth.js','memberadmin.js','administratorlogin.js','bb-admin/index.cgi','bb-admin/login.cgi','bb-admin/admin.cgi','admin/home.cgi','admin_area/login.html','admin_area/index.html',
'admin/controlpanel.cgi','admin.cgi','admincp/index.asp','admincp/login.asp','admincp/index.html','admin/account.html','adminpanel.html','webadmin.html',
'webadmin/index.html','webadmin/admin.html','webadmin/login.html','admin/admin_login.html','admin_login.html','panel-administracion/login.html',
'admin/cp.cgi','cp.cgi','administrator/index.cgi','administrator/login.cgi','nsw/admin/login.cgi','webadmin/login.cgi','admin/admin_login.cgi','admin_login.cgi',
'administrator/account.cgi','administrator.cgi','admin_area/admin.html','pages/admin/admin-login.cgi','admin/admin-login.cgi','admin-login.cgi',
'bb-admin/index.html','bb-admin/login.html','bb-admin/admin.html','admin/home.html','login.cgi','modelsearch/login.cgi','moderator.cgi','moderator/login.cgi',
'moderator/admin.cgi','account.cgi','pages/admin/admin-login.html','admin/admin-login.html','admin-login.html','controlpanel.cgi','admincontrol.cgi',
'admin/adminLogin.html','adminLogin.html','admin/adminLogin.html','home.html','rcjakar/admin/login.cgi','adminarea/index.html','adminarea/admin.html',
'webadmin.cgi','webadmin/index.cgi','acceso.cgi','webadmin/admin.cgi','admin/controlpanel.html','admin.html','admin/cp.html','cp.html','adminpanel.cgi','moderator.html',
'administrator/index.html','administrator/login.html','user.html','administrator/account.html','administrator.html','login.html','modelsearch/login.html',
'moderator/login.html','adminarea/login.html','panel-administracion/index.html','panel-administracion/admin.html','modelsearch/index.html','modelsearch/admin.html',
'admincontrol/login.html','adm/index.html','adm.html','moderator/admin.html','user.cgi','account.html','controlpanel.html','admincontrol.html',
'panel-administracion/login.cgi','wp-login.cgi','adminLogin.cgi','admin/adminLogin.cgi','home.cgi','admin.cgi','adminarea/index.cgi',
'adminarea/admin.cgi','adminarea/login.cgi','panel-administracion/index.cgi','panel-administracion/admin.cgi','modelsearch/index.cgi',
'modelsearch/admin.cgi','admincontrol/login.cgi','adm/admloginuser.cgi','admloginuser.cgi','admin2.cgi','admin2/login.cgi','admin2/index.cgi','usuarios/login.cgi',
'adm/index.cgi','adm.cgi','affiliate.cgi','adm_auth.cgi','memberadmin.cgi','administratorlogin.cgi','admin_area/admin.brf','admin_area/login.brf','siteadmin/login.brf','siteadmin/index.brf','siteadmin/login.html','admin/account.html','admin/index.html','admin/login.html','admin/admin.html',
'admin_area/index.brf','bb-admin/index.brf','bb-admin/login.brf','bb-admin/admin.brf','admin/home.brf','admin_area/login.html','admin_area/index.html',
'admin/controlpanel.brf','admin.brf','admincp/index.asp','admincp/login.asp','admincp/index.html','admin/account.html','adminpanel.html','webadmin.html',
'webadmin/index.html','webadmin/admin.html','webadmin/login.html','admin/admin_login.html','admin_login.html','panel-administracion/login.html',
'admin/cp.brf','cp.brf','administrator/index.brf','administrator/login.brf','nsw/admin/login.brf','webadmin/login.brfbrf','admin/admin_login.brf','admin_login.brf',
'administrator/account.brf','administrator.brf','acceso.brf','admin_area/admin.html','pages/admin/admin-login.brf','admin/admin-login.brf','admin-login.brf',
'bb-admin/index.html','bb-admin/login.html','bb-admin/admin.html','admin/home.html','login.brf','modelsearch/login.brf','moderator.brf','moderator/login.brf',
'moderator/admin.brf','account.brf','pages/admin/admin-login.html','admin/admin-login.html','admin-login.html','controlpanel.brf','admincontrol.brf',
'admin/adminLogin.html','adminLogin.html','admin/adminLogin.html','home.html','rcjakar/admin/login.brf','adminarea/index.html','adminarea/admin.html',
'webadmin.brf','webadmin/index.brf','webadmin/admin.brf','admin/controlpanel.html','admin.html','admin/cp.html','cp.html','adminpanel.brf','moderator.html',
'administrator/index.html','administrator/login.html','user.html','administrator/account.html','administrator.html','login.html','modelsearch/login.html',
'moderator/login.html','adminarea/login.html','panel-administracion/index.html','panel-administracion/admin.html','modelsearch/index.html','modelsearch/admin.html',
'admincontrol/login.html','adm/index.html','adm.html','moderator/admin.html','user.brf','account.html','controlpanel.html','admincontrol.html',
'panel-administracion/login.brf','wp-login.brf','adminLogin.brf','admin/adminLogin.brf','home.brf','admin.brf','adminarea/index.brf',
'adminarea/admin.brf','adminarea/login.brf','panel-administracion/index.brf','panel-administracion/admin.brf','modelsearch/index.brf',
'modelsearch/admin.brf','admincontrol/login.brf','adm/admloginuser.brf','admloginuser.brf','admin2.brf','admin2/login.brf','admin2/index.brf','usuarios/login.brf',
'adm/index.brf','adm.brf','affiliate.brf','adm_auth.brf','memberadmin.brf','administratorlogin.brf','cpanel','cpanel.php','cpanel.html',)
for hani in passe :
curl = url+hani
try :
openurl = urllib.request.urlopen(curl)
print("_____________________________________________________________")
print(" ")
print("\033[92m :::: ALERTE::: ADMIN PAGE ITS FOUND ::: "+curl)
print("_____________________________________________________________")
except urllib.error.URLError as msg :
print ("\033[91m **** SORRY NOT FOUND ::: "+curl)


print ("----------------------------------------------------------------------------------------")
print ("\033[93m i HOPE I HAVE HELPED YOU ^_^ , TY FOR USE MY SCRIPT -Lamani Hani-")
print ("----------------------------------------------------------------------------------------")
برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


Iran Cyber Security Group

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این برنامه سایت های مورد سوء استفاده, را برای  SQLi dumper شناسایی می کنه

 

SQLi Exploit Checker.zip


Iran Cyber Security Group

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


تاریخچه انجمن امنیتی ایران سایبر

شرکت امنیتی ایران سایبر با بکار گیری افراد متخصص در حوزه امنیت و ارائه راه کار در زمینه امنیت شبکه و امنیت بانک های اطلاعاتی در سال ۲۰۰۹ کار خود را آغاز نمود.

این شرکت با تعریفی جدید از ارائه خدمات و مشاوره در حوزه امنیت سازمان ها و مراکز، تست نفوذ، و برنامه نویسی در تعاملی سازنده با سازمان ها، مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده و آماده همکاری با شرکت ها و ارگان های مختلف می باشد.

رعایت قوانین

شرکت و انجمن امنیتی ایران سایبر با توجه به حضور مجاز و رسمی در محافل امنیتی و شرکت های ارزیابی امنیت ملزم به رعایت قوانین بوده و کاربران انجمن نیز ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

×
×
  • اضافه کردن...