رفتن به مطلب

با توجه به آماده سازی و تامین زیرساخت لازم جهت تبدیل انجمن به یک منبع آموزشی در حوزه امنیت و ارزیابی امنیت، لطفا فایل های خود را در انجمن پیوست نمایید. در غیر این صورت تاپیک شما حذف خواهد شد.

 

zzz

لیست یوزر و پسورد تمام کشورها - وی پی اس

پست های پیشنهاد شده

یوزر و پسورد کره جنوبی

 

یوزر

 

کدphp:

 

관리자

관리자

서버

연산자

관리자

컴퓨터

체계

지원

사용자

수신

테스트

이리나

매니저

sklad

보스

이사

엘레나

뿌리

Magazin이

해킹

리눅스

ADM

비밀

BUH

투팍

에라곤

사용자

호세

서버

창고

작업장

격언

정액

administrator

admin

admin1

user

user1

test

remot

server

manager

root

support

scanner

scan

temp

office

computer

system

username

login

 

 

 

 

پسورد

 

کدphp:

 

admin

password

1234

12345

123456

1234567890

123456789

test

user

ADMINISTRATOR

Administrator

administrator

Administrator12

ADMINISTRATOR12

administrator12

Administrator1

ADMINISTRATOR1

administrator1

admin

Admin

ADMIN

admin12

Admin12

admin1

Admin1

Password

password

PASSWORD

password1

Password1

12345678

1234567

123

12

1

4321

54321

manager

!@#$%

support

system

computer

service

user1

Pa$$w0rd

102030

1020

P@ssw0rd

ABCD

0123456789

사용자

관리자

테스트

휴식

관리자

사용

관리자

관리자

ABC123

ABC

암호

암호

P@$$word


IN THE NAME OF ALLAH

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فرانسه یوزر:

 

administrateuradmin

 

user

 

user1

 

test

 

test1

 

teste

 

teste1

 

administrator

 

admin1

 

servidor

 

serveur

 

guest

 

guest1

 

server

 

server1

 

serveur

 

admission

 

admission1

 

admission2

 

admission3

 

admission4

 

admission5

 

user2

 

user3

 

financeiro

 

financeiro2

 

test2

 

test3

 

teste2

 

teste3

 

admin2

 

 

 

 

فرانسه پسوورد:

 

administrateuradmin

 

user

 

user1

 

test

 

test1

 

teste

 

teste1

 

administrator

 

admin1

 

servidor

 

serveur

 

guest

 

guest1

 

server

 

server1

 

serveur

 

test2

 

test3

 

teste2

 

teste3

 

admin2

 

user2

 

user3

 

financeiro

 

financeiro2

 

123

 

1

 

1234

 

12345

 

123456

 

1234567

 

12345678


IN THE NAME OF ALLAH

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Gold User:

 

 

administrator

admin

client

Client

client1

client2

client3

Client1

Client2

Client3

demo

Demo

demo1

Demo1

demo2

demo3

Demo2

Demo2

admin1

Admin1

Administrator1

Administrator2

user

manager

root

support

service

system

user

user1

user2

user3

usuario

server2

server3

server

test

test1

test2

test3

 

 

 

Gold Password:

 

 

administrator

admin

user

usuario

manager

root

server

support

service

system

123

test1

system

test

12345

qwerty

0123

1234

demo

Demo

demo1

Demo1

demo2

demo3

Demo2

Demo2

client

Client

client1

client2

client3

Client1

Client2

Client3

admin1

Admin1

Administrator1

Administrator2

1

12

123

1342

11

111

1111

11111

111111

22

333

4444

55555

666666

7777777

88888888

999999999

0

00

000

0000

00000

000000

0000000

00000000

000000000

0000000000

P@ssw0rd

pass


IN THE NAME OF ALLAH

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یوزر عرب:

 

 

 

مدير

مشرف

الخاص1

المستخدم

اختبار

ريموتيس

الخادم

مدير

جذر

دعم

الماسحالضوئي

تفحص

درجةالحرارة

قوة

اسمالمستخدم

مكتب

ضيف

الكمبيوتر

 

 

پسوورد عرب:

 

 

 

مشرف

مدراء

الخادم

عامل

الكمبيوتر

نظام

دعم

المستخدم

استقبال

اختبار

رئيس

جذر

كلمةالسر

مشرف

كلمةالسر

مكتب

ضيف


IN THE NAME OF ALLAH

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عربستان ، کویت ، قطر ، و ...

 

یوزر :

 

 

administator

 

ali1

 

ali2

 

ali3

 

ali01

 

mohammad

 

sharon

 

user

 

user1

 

user2

 

admin

 

 

 

پسوورد:

 

1

 

123

 

1234

 

12345

 

123456

 

admin


IN THE NAME OF ALLAH

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برزیل

 

یوزر:

 

 

 

administrador

 

usuario

 

usuario1

 

usuario2

 

prueba

 

prueba1

 

admin

 

servidor

 

remoto

 

Administrador

 

user

 

user1

 

user2

 

test1

 

fisio

 

fisio1

 

fisio2

 

fisio3

 

auxiliar

 

auxiliar1

 

auxiliar2

 

auxiliar3

 

asistencial

 

asistencial2

 

asistencial3

 

asistencial4

 

admision

 

admision1

 

admision2

 

admision3

 

admision5

 

mypc

 

pipc

 

teste

 

caixa

 

user

 

1

 

adm

 

server

 

test

 

almacen

 

operador

 

master

 

convidado

 

registro3

 

 

پسوورد :

 

 

 

usuario

 

usuario1

 

usuario2

 

prueba

 

prueba1

 

servidor

 

remoto

 

administrator

 

Administrador

 

user1

 

user2

 

test

 

test1

 

fisio

 

fisio1

 

fisio2

 

fisio3

 

auxiliar

 

auxiliar1

 

auxiliar2

 

auxiliar3

 

asistencial

 

asistencial2

 

asistencial3

 

asistencial4

 

admision

 

admision1

 

admision2

 

admision3

 

admision5

 

mypc

 

pipc

 

111111

 

222222

 

333333

 

444444

 

555555

 

666666

 

777777

 

888888

 

999999

 

1

 

12

 

123

 

1234

 

12345

 

123456

 

12345678

 

123456789

 

1234567890

 

121212

 

admin

 

user

 

convidado

 

adm

 

test

 

123123

 

321321

 

1q2w3e

 

1q2w3e4r5t

 

P@ssw0rd

 

Passw0rd

 

passwords

 

Password

 

p@$$w0rd

 

P@$$word

 

Pa$$word

 

P@ssw0rd

 

P@$$WORD

 

P@$$w0rd

 

password1

 

Password1

 

cracker

 

1111

 

2222

 

master

 

server

 

654321

 

adm

 

1111

 

qwerty123

 

almacen

 

Abcd1234

 

qaz123

 

asddsa

 

123qwe!@#

 

q1w2e3r4t5

 

123qwe

 

asd123

 

scanner

 

qazwsx

 

teste1

 

123698745

 

789456123

 

q1w2e3r4t5y6

 

1q2w3e

 

1q2w3e4r

 

1q2w3e4r5t

 

nasha

 

pass123

 

support

 

!@#QAZ

 

letmein

 

0

 

302010

 

hello

 

welcome

 

posto1


IN THE NAME OF ALLAH

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کرواسی

 

یوزر:

 

 

administrator

Sef

admin

Test

podrška

systeam

korisnik

tekst

check

računalo

mape

skrivena

Administrator

snaga

DLS

DLS1

DLS2

DLS3

oporaviti

Jason

Master

vlasnik

server

gazda

daljinski

skeniranje

sys

upravitelj

user1

user2

user3

user22

user7

test

 

 

پسوورد:

 

 

 

administrator

ADMINISTRATOR

Admin@123

vps1024

vps123456

123456

99

123

001

PassW0rd

Passw0rd

Password

P@ssW0rd

lozinka

lozinka1

LOzinka

L0zinka

admin

Test

podrška

systeam

korisnik

tekst

check

računalo

mape

skrivena

Administrator

snaga

DLS

DLS1

DLS2

DLS3

oporaviti

Jason

Master

vlasnik

server

gazda

daljinski

skeniranje

sys

upravitelj

user1

user2

user3

user22

user7

test

admin

enter

vps

test

test1

test2

scaner

scanner

scanuser

scan

user

system

sys

server

1234

123

13456

P@ssw0rd

Passw0rd

password

pass

1

admin

adm

administrador

administrator

12345

2012

earth

user

test

qwerty

1q2w3e4r

user1

system

remote

2

manager

administrateur

administrator

admin

123456789

12345

123

1234

123456

1234567

12345678

123321

112233

333

111

777

user

user1

111

999999

555

1

tupac

eragon

eragon1

linux

Usuario

777

12345

Usuario

operator

user4

jose

remoto

servidor

almacen

taller

9999

0123

01234

012345

0123456

01234567

012345678

0123456789

0987654321

!@#$5678

p@ss1234

sysadmin

root

database

guest123

guest888

guest666

guest999

guest111


IN THE NAME OF ALLAH

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

امریکا usa :

 

یوزر:

 

 

administrador

admin

Admin

remoto

Administrador

Admin

user

user1

user2

test

test1

password

1234

12345

system

server

Password

username

User

user

workgroup

@dmin

good

windows

support

password1

login

temp

user2

user1

Just1

 

 

اینم یه لیست دیه از یوزر:

 

 

administrador

Admin

ADMIN

admin1

admin

remoto

Administrador

user

user1

user2

test

test1

password

1234

12345

system

server

Password

username

User

workgroup

@dmin

good

windows

support

password1

login

temp

user2

user1

Just1

Love

 

 

پسوورد:

 

 

admin

Admin

ADMIN

test

test1

test2

user1

user

User

password

support

users

administrator

user123

user2

P@ssw0rd

admin1

@dmin

654321

123

1234

123456

1234567

123456789

1

2

3

server

Server

PASSWORD

windows

guest

Guest

password1234

password123

servidor

remoto

ADMINISTRATOR

manager

security


IN THE NAME OF ALLAH

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

المان

 

یوزر:

 

 

hospes

HOSPES

dominus

Dominus

DOMINUS

test1

test

hellp

Gast

gast

Gast1

Gast2

Gast3

Verwalter1

Verwalter2

Verwalter3

Verwalter4

Verwalter5

Verwalter6

Verwalter7

support

Kennwort

Kennwort1

Kennwort2

Kennwort3

Kennwort4

Admin

admin1

1admin

Administrator

Administrator1

administrator2

user

user1

user2

user3

user4

Test

test1

test2

test3

test4

nomen

Benutzername

hospes

guest1

dominus

master1

Server

server1

remota

remote1

Desktop

Verwalter

test1

test

hellp

Gast

Gast2

Gast3

Verwalter1

Verwalter2

Verwalter3

Verwalter4

Verwalter5

Verwalter6

Verwalter7

support

Kennwort

Kennwort1

Kennwort2

Kennwort3

Kennwort4

administrador

Guest

guest

verwalter

master

admin

administrator

test

user

Admin1

ADMIN

admin$

guest

Guest

 

 

 

پسوورد:

 

 

admin

password

1234

12345

654321

987

12345678

321

username

123456

1234567890

123456789

test

user

enter

system

sys

server

password

112233

10

1

2

3

1234

12345

123456

1234567

123456789

1234567890

9630

0258

8520

0147

7410

zxc123

qaz

qaz123

passwords

Password

p@$$w0rd

parola

Parola

P@$$word

Pa$$word

P@SS

pass

username

users

usr

planet

vpn

pizza

blue

elizabeth

secret

picasso

thomas

money

apple

qazwsx

morgan

web

service

welcome

adminpass

lovely

abcd

win

asd

win2000

qwe123

win2003

sysadmin

win2008

win32

windows

windows2003

windowsxp

winxp

word

work

worked

workgroup

pass123

mypass

administrator

admin1

@dmin

admin!

admin

admin123456

success

Google

www

good

system32

office

username

admins

server

windows

myserver

system

user

users

user123

support

0

1

123

1234

12345

123456

1234567

12345678

1234567890

123123

321321

111

888

555

666

777

4

44

444

4444

44444

444444

4444444

44444444

333

3333

33333

333333

3333333

33333333

222

2222

22222

222222

2222222

22222222

000

54321

1

123456789

10

654321

11111111

1q2w3e4r

q1w2e3r4

zzz

qqq

administartor

admin

admin123

admin1

adminadmin

adm

Administrator

Admin

1234567890

flvbybcnhfnjh

password

password1

abc123

@dmin

passwordpassword

admin1

P@ssw0rd

temp

gfhjkm

cthdth

login

user

user1

user2

pass

qwert

natasha

qwerty

qwerty1

qwerty123

liverpool

ronaldo

qwertyuiop

1q2w3e4r

1q2w3e

root

qazwsx

director

key

keys

qaqaqa

manager

test

office

anna

zzzzzz

zzz

xxx

7777777

88888888

999999999

1

!@#$%^&()

1q2w3e4r

zaq1@wsx

!@#$%

987654321

123321

123123

111111

222222

333333

444444

555555

666666

777777

888888

999999

!@#$%^

112233

11223344

112233445566

10

alex

account

account1

user1

user2

123

test1

setup

p@ssword

p@$$word

p@ssword1

p@ssw0rd1

p@ssw0rd

2012

earth

p@$$w0rd

ADMINISTRATOR

Administrator

administrator

administrator123

Administrator12

ADMINISTRATOR12

administrator12

Administrator1

ADMINISTRATOR1

administrator1

admin

Admin

ADMIN

admin1234

Admin1234

admin123

Admin123

admin12

Admin12

admin1

Admin1

Password

password

PASSWORD

Password123

PASSWORD123

password12

Password12

PASSWORD12

password1

Password1

abc

PASSWORD1

andrew


IN THE NAME OF ALLAH

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

 

دوست عزیز با تشکر. بهترین کار این بود که یوزر ها رو در یک فایل سیو میکردید و برای دانلود قرار میدادید

 

تاپیک خیلی شلوغ شد .


خودت باش : )

 

اومدی پی من و بهت گفتم خودت باش. ولی قطعا اگر من پادشاه بودم ویژه ترین بودجه کشورم خرج دریافت انتقاد میشد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود دوست عزیز در تایپک های بعدی کشورها چشم حتما

 

ممنون از راهنماییتون


IN THE NAME OF ALLAH

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


تاریخچه انجمن امنیتی ایران سایبر

شرکت امنیتی ایران سایبر با بکار گیری افراد متخصص در حوزه امنیت و ارائه راه کار در زمینه امنیت شبکه و امنیت بانک های اطلاعاتی در سال ۲۰۰۹ کار خود را آغاز نمود.

این شرکت با تعریفی جدید از ارائه خدمات و مشاوره در حوزه امنیت سازمان ها و مراکز، تست نفوذ، و برنامه نویسی در تعاملی سازنده با سازمان ها، مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده و آماده همکاری با شرکت ها و ارگان های مختلف می باشد.

رعایت قوانین

شرکت و انجمن امنیتی ایران سایبر با توجه به حضور مجاز و رسمی در محافل امنیتی و شرکت های ارزیابی امنیت ملزم به رعایت قوانین بوده و کاربران انجمن نیز ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

×
×
  • اضافه کردن...