آنالیز و تحلیل malware

27

جولای

ابزارهای امنیتی و آنالیز بدافزار ها برای محققین و پژوهشگران حوزه امنیت

انتشار محتوای سایت ایران سایبر فقط با ذکر منبع رسمی مجاز است  ابزارهای امنیتی و آنالیز بدافزار ها برای محققین و پژوهشگران حوزه امنیت در عصر تکنولوژی،متخصصان امنیتی  باید دانش خود در حوزه ابزارها، تکنیک ها، مفاهیم کاربردی و تجزیه و تحلیل تهدیدات پیچیده و حملات سایبری ارتقاء بدهند. در اینجا من سعی کردم حتی الامکان مهم […]