اصول ITSM

۱۲

آذر

مدیریت خدمات IT – اصول ITSM چیست ؟

اصول ITSM  – مدیریت خدمات IT معرفی در این مقاله سعی میکنیم به خوانندگان کمک کنیم تا اصول مدیریت خدمات IT را درک کنند و همچنین بهترین راه ها برای استراتژی فرایندهای اصول ITSM ، تجزیه و تحلیل معیارها و اجرای بهترین شیوه های آن را ارائه کنیم . علاوه بر این ، به دیگر موضوعات مهم […]