ISMS ISO27001

۰۲

خرداد

راهنمای پیاده سازی ISMS سازگار با ISO 27001

چک لیست ISO 27001  : راهنمای گام به گام برای پیاده سازی ایزو ۲۷۰۰۱ مشاوره ، استقرار و پیاده سازی ISMS سازگار با ISO 27001 (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) کار بس دشواری به نظر می رسد  اما همانطور که مطلع هستید هیچ استاندارد ارزشگذاری شده ایی آسان نیست و ایزو ۲۷۰۰۱ مطمئنا ارزش آن را دارد. تیم […]