itil

01

دسامبر

چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات – ITIL

چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ( ITIL ) به عنوان یک چارچوب با مجموعه ای از بهترین شیوه های ارائه خدمات کارآمد و پشتیبانی IT تعریف شده است. این چارچوب ، سازمان ها و افراد را قادر می سازد تا در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با هزینه ای مقرون به صرفه، ITSM را با چشم انداز […]