بلاک چین Blockchain

17

مه

معماری بلاک چین Blockchain

اجزاء، ساختار، مزایا و ایجاد بلاک چین ( Blockchain ) انتشار محتوای سایت ایران سایبر فقط با ذکر منبع رسمی مجاز است اصطلاح بلاک چین blockchain برای اولین بار در سال 1991 مطرح شد و گروهی از محققان خواستار ایجاد یک ابزاری برای تایید اسناد زمانبندی شده دیجیتالی شدند به طوری که قابل بازگشت به عقب و […]