intrusion detection system

17

نوامبر

معرفی سیستم های تشخیص نفوذ IDS

سیستم های تشخیص نفوذ چیست ؟  تشخیص نفوذ شامل طیف وسیعی از تکنیک های امنیتی طراحی شده برای شناسایی (و گزارش) سیستم های مخرب و فعالیت های شبکه و یا ثبت شواهدی از نفوذ است . برای درک بهتر تشخیص نفوذ، باید پژوهش های وسیع تری در این حوزه داشته باشید در این مقاله بستر یک نفوذ […]