آنالیز فایل PCAP با XPLICO

28

فوریه

آنالیز فایل PCAP با XPLICO – ابزار فارنزیک ( Forensic ) شبکه

فارنزیک شبکه یا Network Forensic یک بخش از پرونده جرم یابی دیجیتال مربوط به نظارت و تجزیه و تحلیل ترافیک شبکه های کامپیوتری به منظور جمع آوری اطلاعات، شواهد حقوقی یا تشخیص نفوذ است. بر خلاف سایر حوزه های جرم یابی دیجیتال ، تحقیقات در حوزه شبکه همیشه با اطلاعات بی نظیر و پویا همراه بوده است […]